Aprók Háza Alapítvány

Az Apáczai Óvoda 3. sz. épületében (Aprók Háza) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye: 7632 Pécs Apáczai Csere János Körtér 1/3.

Célja:

 • Az Apáczai Óvoda 3.Sz épületében folyó színvonalas nevelőmunka feltételeinek biztosítása és fejlesztése
 • A gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök megteremtése
 • Az óvónők szakmai továbbképzésének segítése, szakmai programok megvalósítása
 • Kirándulások szervezése, melyek a gyermeki megismerést segítik
 • Esztétikus, egészséges, tevékenységre ösztönző környezet kialakítása

Számlaszáma: 11731001-20159807

Adószáma:        18319286-1-02

Kuratórium:

Elnök: Lippai Csabáné
Tagok: Spieglerné Gering Éva, Cserfainé Marton Ildikó, Fodorné Szűcs Csilla

Az idejáró kisgyermekek és a nevelőközösségünk köszöni Önöknek, hogy évről- évre az adójuk 1%- ának felajánlásával segítik óvodánk folyamatos tárgyi feltételeinek bővítését, javítását. Az így keletkezett felajánlásokból a gyermekcsoportok játékkészletét folyamatosan megújítjuk, valamint a csoportszobák teljes bútorzatának cseréje befejeződött. Épületünk külleme, hangulata, felszereltsége az Önök segítő támogatásának köszönhető.

Jövőért Gyermeknevelési Alapítvány

Az Apáczai Óvoda  1. Sz. épületében (Csiribiri) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye: 7632 Pécs Apáczai Csere János körtér 1/1.

Célja:

 • Színvonalas nevelőmunka, szakmai anyagok, tárgyi eszközök biztosítása
 • A gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök beszerzése
 • Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének biztosítása
 • Gyermekek részére ismeretterjesztő programok, kirándulások szervezése

Számlaszáma: 50600100-10005051
Adószám: 18306813-1-02

Elnök: Kenyeresné Deres Ágnes

Kuratóriumi tagok: Nagyné Halász Irma
                          Pálné Megyeri Éva

 

Cifra Palota Alapítvány

Az Apáczai Óvoda 2 sz. épületében (Cifra Palota) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye:  7632 Pécs Apáczai Csere János körtér 1/2

Célja:

 • Az Apáczai Óvodában (2. sz. épület) folyó nevelőmunka színvonalának emelése
 • Sajátos nevelési igényű (integrált, részben szegregált) gyermekek nevelésének, foglalkoztatásának támogatása
 • A gyermekek számára ingergazdag környezet megteremtése révén személyiségfejlődésük pozitív irányú befolyásolása
 • A színvonalas nevelőmunkához szükséges, azt segítő feltételek biztosítása, szakmai segédanyagok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése
 • A gyermekek képesség és mozgásfejlődését segítő eszközök, az esztétikus környezet biztosítását szolgáló tárgyak, eszközök beszerzése
 • Olyan nevelési módszerek kidolgozásának  és alkalmazásának támogatása,  mely biztosítja a gyermekek alkotó és értékes felnőtté válását

Számlaszáma: 10940000-00000011-37890007

Adószáma:        18315725-1-02

A kuratórium tagjai:

                            Elnöke: Vrábel Miklósné
                                         Kundár Tiborné