Aprók Háza Alapítvány

Az Apáczai Óvoda 3. sz. épületében (Aprók Háza) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye: 7632 Pécs Apáczai Csere János Körtér 1/3.

Célja:

 • Az Apáczai Óvoda 3.Sz épületében folyó színvonalas nevelőmunka feltételeinek biztosítása és fejlesztése
 • A gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök megteremtése
 • Az óvónők szakmai továbbképzésének segítése, szakmai programok megvalósítása
 • Kirándulások szervezése, melyek a gyermeki megismerést segítik
 • Esztétikus, egészséges, tevékenységre ösztönző környezet kialakítása

Számlaszáma: 11731001-20159807

Adószáma:        18319286-1-02

Kuratórium:

Elnök: Lippai Csabáné
Tagok: Spieglerné Gering Éva, Cserfainé Marton Ildikó, Fodorné Szűcs Csilla

Az idejáró kisgyermekek és a nevelőközösségünk köszöni Önöknek, hogy évről- évre az adójuk 1%- ának felajánlásával segítik óvodánk folyamatos tárgyi feltételeinek bővítését, javítását. Az így keletkezett felajánlásokból a gyermekcsoportok játékkészletét folyamatosan megújítjuk, valamint a csoportszobák teljes bútorzatának cseréje befejeződött. Épületünk külleme, hangulata, felszereltsége az Önök segítő támogatásának köszönhető.

Jövőért Gyermeknevelési Alapítvány

Az Apáczai Óvoda 1. sz. épületében (Csiribiri) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye: 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/1.

Célja:

 •  A Csiribiri Óvodában folyó színvonalas nevelőmunka biztosítása, szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzése
 •  A gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök (Montessori eszközök) beszerzése
 •  Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének biztosítása
 • A gyermekek számára ismeretterjesztő programok, kirándulások szervezése

 Számlaszáma: 11731001-20159481

Adószáma:      18306813-1-02

Kuratórium:

Elnök: Kenyeresné Deres Ágnes

Tagok: Gombos Szilvia, Dr. Gyetván Ferencné, Nagyné Halász Irma, Pálné Megyeri Éva

A Csiribiri Óvoda gyermekeit szép, esztétikus környezet várja nap mint nap. Évről évre próbálunk kicsit megújulni, melyhez Önök is nagyban hozzájárulnak adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Az elmúlt években hagyománnyá váltak vásáraink, melynek bevételéből Montessori képességfejlesztő eszközöket tudtunk vásárolni. Általuk még szélesebb körű és színesebb az a paletta, melyet a gyermekeknek nyújtani tudunk.

Köszönjük támogatásukat, segítő hozzáállásukat!

 

 

Cifra Palota Alapítvány

Az Apáczai Óvoda 2 sz. épületében (Cifra Palota) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye:  7632 Pécs Apáczai Csere János körtér 1/2

Célja:

 • Az Apáczai Óvodában (2. sz. épület) folyó nevelőmunka színvonalának emelése
 • Sajátos nevelési igényű (integrált, részben szegregált) gyermekek nevelésének, foglalkoztatásának támogatása
 • A gyermekek számára ingergazdag környezet megteremtése révén személyiségfejlődésük pozitív irányú befolyásolása
 • A színvonalas nevelőmunkához szükséges, azt segítő feltételek biztosítása, szakmai segédanyagok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése
 • A gyermekek képesség és mozgásfejlődését segítő eszközök, az esztétikus környezet biztosítását szolgáló tárgyak, eszközök beszerzése
 • Olyan nevelési módszerek kidolgozásának  és alkalmazásának támogatása,  mely biztosítja a gyermekek alkotó és értékes felnőtté válását

Számlaszáma: 10940000-00000011-37890007

Adószáma:        18315725-1-02

A kuratórium tagjai:

                            Elnöke: Vrábel Miklósné
                                         Kundár Tiborné