Jövőért Gyermeknevelési Alapítvány

Az Apáczai Óvoda  1. Sz. épületében (Csiribiri) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye: 7632 Pécs Apáczai Csere János körtér 1/1.

Célja:

  • Színvonalas nevelőmunka, szakmai anyagok, tárgyi eszközök biztosítása
  • A gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök beszerzése
  • Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének biztosítása
  • Gyermekek részére ismeretterjesztő programok, kirándulások szervezése

Számlaszáma: 50600100-10005051
Adószám: 18306813-1-02

Kuratóriumi tagok:

Elnök: Ács Éva
Gombos Szilvia, Gyetván Ferencné, Kolbertné Nagy Erika, Zoltai Mihályné

 Alapítványi hírek:

Tisztelt Szülők, Támogatók!

Köszönjük Önöknek, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával évente támogatják az intézményünkben folyó nevelőmunkát!

Szakmai, tárgyi feltételeink gazdagodása kimagaslóan az Önök felajánlásaiból valósul meg.

Az elmúlt adózási évben Alapítványunkra befolyt összeg 312 443 Ft. volt.

Megtisztelnek bennünket bizalmukkal, köszönjük, hogy értékelik eddigi fáradozásunkat!

 Az Óvoda nevelőközössége
2014. szeptember

 
Kert a régi medence helyén!

 

Benyújtott pályázatunk, melyet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-ban írt ki „LÉPJ- Légy Pécs Jövője” címmel, a nyáron pozitív elbírálást nyert.

A pályázott program megvalósítását az Önkormányzat 210 000 Ft-tal támogatja. Az elnyert összeget az ANK Óvoda 1. Sz. Épületének udvarán található használaton kívüli, balesetveszélyes medence „újragondolására” fordítjuk. A medence beton széleire fadeszkát borítunk, belsejét termőfölddel töltjük fel. Növényekkel ültetjük be az átalakított területet.

A munkálatok októberben kezdődnek.