Jövőért Gyermeknevelési Alapítvány

Az Apáczai Óvoda 1. sz. épületében (Csiribiri) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye: 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/1.

Célja:

  •  A Csiribiri Óvodában folyó színvonalas nevelőmunka biztosítása, szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzése
  •  A gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök (Montessori eszközök) beszerzése
  •  Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének biztosítása
  • A gyermekek számára ismeretterjesztő programok, kirándulások szervezése

 Számlaszáma: 11731001-20159481

Adószáma:      18306813-1-02

Kuratórium:

Elnök: Kenyeresné Deres Ágnes

Tagok: Gombos Szilvia, Dr. Gyetván Ferencné, Nagyné Halász Irma, Pálné Megyeri Éva

A Csiribiri Óvoda gyermekeit szép, esztétikus környezet várja nap mint nap. Évről évre próbálunk kicsit megújulni, melyhez Önök is nagyban hozzájárulnak adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Az elmúlt években hagyománnyá váltak vásáraink, melynek bevételéből Montessori képességfejlesztő eszközöket tudtunk vásárolni. Általuk még szélesebb körű és színesebb az a paletta, melyet a gyermekeknek nyújtani tudunk.

Köszönjük támogatásukat, segítő hozzáállásukat!