Jövőért Gyermeknevelési Alapítvány

Az Apáczai Óvoda  1. Sz. épületében (Csiribiri) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye: 7632 Pécs Apáczai Csere János körtér 1/1.

Célja:

  • Színvonalas nevelőmunka, szakmai anyagok, tárgyi eszközök biztosítása
  • A gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök beszerzése
  • Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének biztosítása
  • Gyermekek részére ismeretterjesztő programok, kirándulások szervezése

Számlaszáma: 50600100-10005051
Adószám: 18306813-1-02

Elnök: Kenyeresné Deres Ágnes

Kuratóriumi tagok: Nagyné Halász Irma
                          Pálné Megyeri Éva

 

 Alapítványi hírek:

Tisztelt Szülők, Támogatók!

Köszönjük Önöknek, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával évente támogatják az intézményünkben folyó nevelőmunkát!

Szakmai, tárgyi feltételeink gazdagodása kimagaslóan az Önök felajánlásaiból valósul meg.