Cifra Palota Alapítvány

Az Apáczai Óvoda 2 sz. épületében (Cifra Palota) folyó óvodai nevelés megsegítésére szerveződött.

Székhelye:  7632 Pécs Apáczai Csere János körtér 1/2

Célja:

  • Az Apáczai Óvodában (2. sz. épület) folyó nevelőmunka színvonalának emelése
  • Sajátos nevelési igényű (integrált, részben szegregált) gyermekek nevelésének, foglalkoztatásának támogatása
  • A gyermekek számára ingergazdag környezet megteremtése révén személyiségfejlődésük pozitív irányú befolyásolása
  • A színvonalas nevelőmunkához szükséges, azt segítő feltételek biztosítása, szakmai segédanyagok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése
  • A gyermekek képesség és mozgásfejlődését segítő eszközök, az esztétikus környezet biztosítását szolgáló tárgyak, eszközök beszerzése
  • Olyan nevelési módszerek kidolgozásának  és alkalmazásának támogatása,  mely biztosítja a gyermekek alkotó és értékes felnőtté válását

Számlaszáma: 10940000-00000011-37890007

Adószáma:        18315725-1-02

A kuratórium tagjai:

                            Elnöke: Vrábel Miklósné
                                         Kundár Tiborné