Az Apáczai Óvoda 3. számú, Aprók Háza épülete

Az Apáczai Óvoda 3. számú épülete az óvoda szakmailag önálló intézményegysége.

Az óvoda dolgozói megőrzik, ápolják az óvoda hagyományait, jó, együttműködő kapcsolat kialakítására   törekszenek a volt AMK és ANK valamennyi intézményegységével.

Nevelőmunkánk gyakorlata a folyamatos, a gyermekek szükségleteihez igazodó rugalmas napirend,   a mindennapos mozgás, a kötetlen, a gyermeki igényeket, érdeklődést figyelemmel kísérő tevékenységszervezés, úszásprogram, és az iskolába történő átmenetet segítő óvoda- iskola.

A fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés, a környezettudatos szemléletmód megalapozása, nevelési gyakorlatunk fontos eleme. Madárbarát óvoda és a Zöld óvodai cím jogosultjai vagyunk.

Nevelőmunkánkban hangsúlyos a kisgyermekek egyéni sajátosságait, különbözőségeit elfogadó, támogató nevelői attitűd, az egyéni bánásmód fontossága, a kisgyermekek eltérő képességeire, érdeklődésére, fejlettségére épülő személyiségfejlesztés. Óvodapedagógusaink a gazdag, változatos, a gyermekek számára élményt, örömet jelentő tevékenységtervezés és kínálat elkötelezett követői.

Óvodánkban tehetséggondozó program és a TSMT mozgásfejlesztő program működik.

Rendelkezünk mindazokkal az eszközökkel és felszereltséggel, mely megfelel a jelen kor elvárásainak. Helyiségeink tágasak, alkalmasak változatos, gazdag gyermeki tevékenységek, óvodai programok, ünnepek lebonyolítására. Hellyel rendelkezünk a logopédiai és utazó szakszolgálatok kínálta fejlesztések számára. Tornaszertárunk felszereltsége gazdag, pályázati úton fejlesztettük az évtizedek során.

Óvodánk földszinti területén elhelyezkedő Művészeti Iskola képzéseit óvodásaink is rendszeresen igénybe veszik. Az általános iskolák területi közelsége lehetőség, hogy a leendő elsősök megismerkedjenek tanítóikkal, az iskolával. Csoportjaink szervezésében a homogén összetétel kialakítására törekszünk.

Bemutatkozó videók: