Az Apáczai Óvoda 1. számú, Csiribiri épülete

Óvodánk az Apáczai Óvoda intézményegysége.

- 2012-től Minősített Montessori Óvoda vagyunk
- 2012-2015-ig elnyertük a Zöld Óvoda címet
- Madárbarát Óvoda vagyunk
- 2013-ig sikeres óvoda-iskola programban vettünk részt

A fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés, a környezettudatos szemléletmód megalapozása nevelési gyakorlatunk fontos eleme.

Nevelőmunkánkban személyre szabottan, a gyermekek egyéni adottságait figyelembe véve, játéktevékenységbe ágyazva,  segítjük az óvodás korú gyermekek fejlődő személyiségének kibontakozását. Megalapozzuk a harmonikus élethez szükséges kompetenciák formálódását.

A személyiségfejlesztésében a Montessori pedagógia elveinek megfelelve használjuk eszköztárát is. A Montessori pedagógia 1989 óta máig meghatározza az intézmény arculatát. Az eltelt évek alatt egy letisztult, vállalható pedagógiai kínálat az óvodát választó szülők felé.

Pedagógusaink jól képzettek, rendelkeznek azokkal az emberi és szakmai tulajdonságokkal, amelyek nevelési céljaink, feladataink megvalósítását biztosítják.

Nevelőmunkánk eredményességét a családokkal kialakult kapcsolataink és az intézményeinkkel való szakmai együttműködésünk segíti. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.

Óvodásaink rendszeres használói a Könyvtárnak, Sportegységnek, a Művelődési Háznak. Szorosabb kapcsolata intézményünknek az 1.Sz Általános Iskolával van, az óvoda-iskola működése révén alakult ki.

Mindezt olyan, a gyermekek igényeihez igazodó, igényes, esztétikus környezetben tehetjük, ahol a nyugodt, barátságos légkör önállóságra bátorítja, fogékonnyá teszi őket a pozitív hatások befogadására.

Csoporszobáink frissen felújítottak, esztétikus megjelenésűek. Az egységeket mosdóhelyiség és öltöző egészíti ki. Kialakításukkor a színek harmóniájára is nagy figyelmet fordítottunk. Alapítványunk segítségével minden évben gyarapítani tudjuk a fejlesztés, ellátás feltételeit.

Bemutatkozó videó: