Az Apáczai Óvoda 2. számú, Cifra Palota épülete

Cifra Palota épületünk Pécs kertvárosában, csendes, nyugodt környezetben található.

Épületünk 5 csoportban várja a gyerekeket, ebből egy vegyes életkorú.

Figyelemmel kísérjük a szülői igényeket, elvárásokat. Havi rendszerességgel plakátot és kisfilmet teszünk közzé az Apáczai Óvoda facebook oldalán, ahol partnereink és az óvoda után érdeklődők értesülhetnek aktuális programjainkról.

Számunkra elsődleges a családias, barátságos, elfogadó légkör a gyerekek testi, lelki és szellemi fejlődésének biztosítása. A gyermeki érdeklődés, nyitottság támogatása. A nevelés folyamatában a tevékenységközpontúságra, játékosságra és a komplexitásra törekszünk.

Játékeszközeink folyamatos bővítésével alkalmazkodunk a gyerekek igényeihez, fejlesztő játékok széles sora megtalálható a csoportszobákban. Játszóudvarunk jól felszerelt, épületünkben tornaszoba áll rendelkezésünkre a gyermekek mozgásigényének kielégítésére.

 

Épületünk sajátossága:

A zene, mese, sport szerepe kiemelt fontosságú nevelésünk gyakorlatában. Tehetség műhelyeket működtetünk (Hangya vizuális műhely, Apró lábak tánc műhely, Aranyalma mese tár). Fontosnak tartjuk a néphagyományok megismertetését, népi kultúránk értékeinek átörökítését gyermekeink számára, amely mellet megfér a jelen kor kihívásainak megfelelő tudás, tapasztalat, ismeret nyújtása. („Így tedd rá!”, „Veronika„ zene-mozgás terápia, Mozgáskotta eszközök) Az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatosság kiemelten fontos számunkra. 

Programjaink:

Változatos, érdekes programok szervezésével (erdei és tóparti kirándulások, állatkert és simogatók, játszótér), külső partnerek bevonásával (Zsolnay negyed, Bóbita Bábszínház, Mosolymanó, Hangoló, Szilas Miklós, partner és társintézményeink, könyvtár, fonotéka, Művészeti Iskola, uszoda, Erdei Iskola, PVSK OviFoci, angol, hittan) igyekszünk izgalmas, élményteli, tapasztalatokon alapuló tudást átadni. 

Egyéni fejlesztés, fejlesztő foglalkozás:

Az egyéni adottságokat, különbözőségeket figyelembe véve biztosítjuk a tehetségígéret és a kiemelt figyelmet igénylő gyerekeink fejlődését, amelyben támaszkodunk gyógypedagógus, óvodapszichológus, logopédus kollégáinkra, a családsegítő szociális munkás segítségére.

Bemutatkozó videó: