Nevelőmunkánkról

Intézményünk, az Apáczai Óvoda ápolója az ANK intézmény több évtizedes tradícióinak, résztvevője volt megújulási törekvéseinek.
Nevelőmunkánkban személyre szabottan, a gyermekek egyéni adottságait figyelembe véve, játéktevékenységbe ágyazva, segítjük fejlődő személyiségük kibontakozását, az egészséges, harmonikus élethez szükséges kompetenciák megalapozását.

Óvoda-család

Valljuk, hogy a pedagógiai szakértelem és a családi nevelési tapasztalat egymást kiegészítve, együtt biztosíthatja a kisgyermek eredményes fejlődését.

Intézményi kapcsolódások

Kapcsolataink

Az Apáczai Óvoda együttműködő, szoros kapcsolatot ápol a környezetében lévő intézményekkel, a Művelődési Házzal, Sportegységgel, a Könyvtárral, a Művészeti Iskolával és az ANK általános iskoláival.  Intézményi belső kapcsolataink ápolása, gondozása meghatározza óvodánk eredményes működését.

Személyi feltételeink

Pedagógusaink jól képzettek, rendelkeznek azokkal az emberi és szakmai tulajdonságokkal, melyek nevelési céljaink, feladataink eredményes megvalósításulását biztosítják.
Nevelőközösségünk vállalja mintaadó szerepét. Közösen vállalt értékeink: tolerancia, szolidaritás  empátia, kooperáció,hagyományok tisztelete, nyitottság.

Tárgyi feltételeink

Intézményünk egymáshoz közel három épületben, 20 csoportnak ad otthont. A gyermekcsoportokat életkor alapján szervezzük,de a beiratkozások alapján szükség szerint vegyes csoportot is kialakítunk.