Nevelőmunkánkról

Intézményünk, az Apáczai Óvoda ápolója az ANK intézmény több évtizedes tradícióinak, résztvevője volt megújulási törekvéseinek.
Nevelőmunkánkban személyre szabottan, a gyermekek egyéni adottságait figyelembe véve, játéktevékenységbe ágyazva, segítjük fejlődő személyiségük kibontakozását, az egészséges, harmonikus élethez szükséges kompetenciák megalapozását.

A mindhárom épületünkben sok év alatt kialakult saját gyakorlat, hagyományok, programok, speciális tartalmak, sokszínűvé teszik óvodánk kínálatát. Pedagógiai Programunk megjeleníti a szakmai tartalmak azonosságát, biztosítja az egységes szemléletet.

Óvodánk erőssége:

  • pedagógusaink gyermekszeretete, felkészültsége, kreativitása,
  • a sokszínű kínálat a gyerekek differenciált neveléséhez.
  • jó tárgyi feltételek, felszereltség,
  • pozitív szülői visszajelzések,

Nevelőmunkánkban hangsúlyos az egyéni bánásmód a kisgyermekek differenciált fejlesztése

  • A fejlettségükben lemaradó kisgyermekek mozgásfejlesztése tervezett, műhelyfoglalkozásokon történik.(TSMT-módszer, Veronika zenei módszer)
  • Mindhárom épületünkben műhely keretek között- gyermektánc – mese - vizuális műhely- bátorítjuk, támogatjuk a művészeti ágakban tehetségjeleket mutató gyermekeink fejlődését. 
  •  Csiribiri Óvodánkban a Montessori pedagógia elveinek megfelelve használjuk eszköztárát is. (minősített Montessori Óvoda) 

 

A Zöld és Madárbarát óvodaként a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés, a környezettudatos szemléletmód megalapozása, nevelési gyakorlatunk fontos eleme.

A világra nyitott, annak változásait befogadni képes, felfedező, érdeklődő gyermekeket nevelünk, és biztosítjuk a sikeres iskolakezdést.