Óvoda-család

Valljuk, hogy a pedagógiai szakértelem és a családi nevelési tapasztalat egymást kiegészítve, együtt biztosíthatja a kisgyermek eredményes fejlődését.

A szülőkkel pedagógiai programunk alapján változatos, érdemi kapcsolattartási, tájékoztatási formákat működtetünk.

Nyílt napok

Az óvodai beiratkozás előtt, lendő óvodásaink és családjaik számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerkedjenek óvodánk környezetével, feltételeivel, bepillantsanak a csoportok életébe, ízelítőt kapjanak a csoportokban folyó nevelőmunkáról.

A beszoktatás időszaka

Az óvodába lépés első, fontos szakasza a beszoktatás. A kisgyermekek megismerik az új környezetet, az óvodában dolgozó felnőtteket, társaikat. Arra törekszünk, hogy  körültekintően, türelemesen, gyengéden a gyermekek egyéni igényeihez igazítva fokozatosan, rugalmasan történjen a beszoktatás. Az első napokban a csoportban dolgozó valamennyi felnőtt együttes jelenléte biztosítja a gyermekre figyelést, törődést, szeretetet és egyben lehetőséget biztosít a családdal való ismerkedésre.

Fogadóóra, esetenkénti megbeszélés

 Ezek azok az alkalmak, amikor a kisgyermek fejlődésével kapcsolatos tapasztalataikat a szülők és a pedagógusok kölcsönösen, nyíltan megbeszélhetikegy előre egyeztetett időpontban. Fogadóórát, esetenkénti rendkívüli megbeszélést a szülő és az óvónő egyaránt kezdeményezheti.

Szülői értekezlet

Minden csoportban, évente 3-4 alkalommal van szülői értekezlet, ahol az óvodát, csoportot, gyermekeket, szülőket érintő célokat, feladatokat, programokat beszéljük meg.

Családlátogatás

A gyermek érdekében szükség szerint, a gyermekvédelmi felelőssel megyünk családlátogatásra.

Óvodai rendezvényeink, ünnepeink, jeles napjaink, kirándulásaink többnyire nyitottak, szívesen látjuk a szülőket.

A szülők óvoda iránti érdeklődését szívesen fogadjuk, erre inspiráljuk is őket. Igény szerint biztosítjuk a betekintési lehetőségeket és az aktív részvételt óvodai életünkbe.

Óvodánk szülői közössége Szülői Szervezetet működtet, ahol a szülők képviselői, óvoda szinten és épületenként is gyakorolják a törvényben biztosított jogaikat. Bizalmon alapuló jó viszonyban élvezzük a szülői közösség támogatását.

A szülők meghatározó többsége nevelőmunkánk ismeretében bízza ránk gyermekei nevelését.