Intézményi kapcsolódások

Kapcsolataink

Az Apáczai Óvoda együttműködő, szoros kapcsolatot ápol a környezetében lévő intézményekkel, a Művelődési Házzal, Sportegységgel, a Könyvtárral, a Művészeti Iskolával és az ANK általános iskoláival.  Intézményi belső kapcsolataink ápolása, gondozása meghatározza óvodánk eredményes működését.

Programjaink szervezésénél élünk partnereink sokszínű, gazdag kínálatával és gyermekeink életkorának megfelelően beépítjük azt nevelő munkánkba.

  • Rendszeres látogatói vagyunk a Művelődési Ház színház, mozi, bábszínház programjainak; 
  • Középső csoporttól ismerkedünk a Könyvtár és fonotéka kínálatával,könyvtári foglalkozásokat tervezünk;
  • Nagycsoportosaink az uszodában  vízhez szoktató programon vesznek részt;

Külső kapcsolataink

  • Az óvodai alapellátást segítő, együttműködő szakmai kapcsolatunk van a Gyermekjóléti Szolgálattal, a pedagógiai szakszolgálat intézményeivel, valamint a munkánkat segítő helyi egészségügyi (gyerekorvos, védőnő), illetve közművelődési intézmények szakembereivel.
  • Óvodánk pedagógiai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében törekszik a helyi környezetvédelmi szervezetek által felkínált programok, rendezvények, nyújtotta lehetőségeket felhasználni.
  • Mindhárom épületünkben , a délutáni időszakban biztosítjuk a hittan foglalkozásokat.