Személyi feltételeink

Pedagógusaink jól képzettek, rendelkeznek azokkal az emberi és szakmai tulajdonságokkal, melyek nevelési céljaink, feladataink eredményes megvalósításulását biztosítják.
Nevelőközösségünk vállalja mintaadó szerepét. Közösen vállalt értékeink: tolerancia, szolidaritás  empátia, kooperáció,hagyományok tisztelete, nyitottság.

Óvodapedagógusaink jól képzett, igényes szakemberek, munkájukat óvopszichológus, gyógypedagógus és pedagógiai asszisztensek segítik.

Dajkáink többsége, dajka szakképzettséggel rendelkezik.

Nagy figyelmet fordítunk az óvoda mintaadó szerepének megtartására.Nevelő közösségünk  kapcsolatai,  a pozitív hozzáállás, az egymás iránti tolerancia, empátia, segítőkészség mintát nyújt, az emberi,közösségi kapcsolatok,normák ápolására a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre.