Tárgyi feltételeink

Intézményünk egymáshoz közel három épületben, 20 csoportnak ad otthont. A gyermekcsoportokat életkor alapján szervezzük,de a beiratkozások alapján szükség szerint vegyes csoportot is kialakítunk.

Óvodai könyvtárunk, szertárunk jól felszerelt. Az egyéni differenciált fejlesztéshez programunknak megfelelően kialakítottuk a fejlesztő és a logopédiai szobákat. Tornaszobánk, szertáraink felszereltsége az egyéni és csoportos, szobai és udvari mozgásfejlesztést egyaránt jól szolgálja.

 

A játszóudvarok mérete megfelel a gyermeklétszámnak, fele részét fű borítja, más részeit szilárd burkolat fedi. A kerítés mellett bokrok zárják a területet, fáink nyáron kellemes árnyékot adnak. A növények elhelyezkedése, a homokozók száma, lehetőséget ad, részben elkülönített játékterületek kialakítására, így épületenként minden csoportnak külön udvarrésze van. Udvari eszközeink, fejlesztő játékaink folyamatos bővítésére hangsúlyt fordítunk.

Tárgyi feltételeinken pályázatokkal, szülők szponzori segítségével és alapítványaink közreműködésével  tudunk javítani.